Deoarece contractul de furnizare energie electrică este încheiat pe persoană juridică Asociație de Proprietari, iar plafonarea tarifului de către stat se aplică doar la persoane fizice, începând cu luna Decembrie am fost facturați la energia electrică cu un tarif al prețului total de 2.492 lei = 1kWh (fara macar sa fim notificati din timp), am demarat procedura de schimbare a furnizorului actual Grenerg (Satu Mare), cu CEZ Vanzare (Craiova) la un tarif de aprox. 1.5 lei pentru 1 kWh, iar contractul intra in vigoare cu 1 Aprilie 2020, deci acest preț se va simți abia in luna Mai.


------------------------------------------------------------------------------------------------

18.01.2022 - Oferta pret furnizorul actual GRENERG SRL (e-Mail)

Va informam in legatura cu reofertarea pretului la energie electrica. In momentul de fata nu putem oferi un pret mai mic din cauza situatiei nefavorabile de pe piata de energie, dar puteti sa obtineti o compensare substantiala conform art.4 din OUG nr118/2021 aprobata cu modificari prin legea nr.259/2021.


GRENERG SRL
Electric&Gas Power Trade SRL

------------------------------------------------------------------------------------------------


17.11.2021 - INFORMAREA Nr. 23601 primita de la COLTERM

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că potrivit art. 10 alin (5) din Legea nr. 121/2014: ”În imobilele racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2022 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire și apă caldă la nivelul fiecărei garsoniere. În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, repartitoarelor de costuri, pe toate caloriferele din fiecare garsoniera”.


Totodată, Legea nr. 325/2006 prevede la art. 29 alin. (1) și alin. (3) următoarele: ”(1) În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentați printr-un branșament termic comun, este obligatorie montarea de către proprietari a repartitoarelor de costuri. Repartizarea costurilor individuale se realizează în baza metodologiei de repartizare a costurilor, elaborată și aprobată de A.N.R.E. Montarea, întreținerea și exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât și pentru apa caldă se efectuează numai de către firme autorizate . Mai precizăm că, în temeiul aceleiași legi (Legea nr. 325/2006), art. 45 alin (3): ”Constituie contravenție, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari a repartitoarelor de costuri”.Pe lângă costurile de instalare aprox. 100 lei, vor exista şi pentru citirea acestor contoare, proprietarii vor plăti o anumită sumă (aprox. 15 lei).


Cele care ar trebui să dea aceste amenzi sunt primăriile. Singura structură care ar putea aplica amenzi în această situaţie pare să fie Poliţia Locală, însă agenţii nu pot intra în case să verifice dacă există sau nu repartitoare.


Deocamdată, legea nu are norme de aplicare, astfel că nu se ştie cine şi cum va controla dacă există repartitoare de căldură într-un apartament.